Hayzning tez kelishi

Mehin сўради Савол сўраш06.11.2016 03:00

Men Yarina degan  dorini  ichyapman.  Lekin  hayzim   21  kunda  emas,  10  kunda  keldi.  Bu  dorining  ta’sirimi, nima  qilishim  kerak?

ЖАВОБ БЕРИНГ:

14 + 15 =

Охирги саволлар